İmtiyaz Sahibi: Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi temsilen Can Öz

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Teşvikiye Mahallesi, Ahmet Fetgari Sokak, Çam Apartmanı 14/1, Şişli-İstanbul

Tel: 0212 234 90 29

Faks: 0212 355 37 48

E-posta: info@socratesdergi.com

Reklam: pazarlama@socratesdergi.com